Peta Sejarah Propinsi Kalimantan Barat Drs. Soedarto text Jakarta Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1986 ind
text
regular print
34 hlm : ilus ; 31 cm x 41 cm
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tujuan Utama penulisan atau penyusunan Peta Sejarah ini ialah untuk menunjukkan lokasi data dan informasi kesejarahan atau peristiwa masa lampau sesuai dengan tempat manusia melahirkannya. dengan langbang-lambang tertentu mengenai jenis peristiwa pada lokasi yang tepat disertai nama dari tempat yang bersangkutan beserta rujukannya, pembaca akan lebih mudah mengetahui lokasi peristiwa sejarah yang biasanya berada di tempat terpencil dilihat dari situasi sekarang Sejarah Kalimantan Barat 959.841 959.841 SOE P 210225 20210225040829 Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl (Revision 1.106 2014/12/19)