na 20210225040829 0010-0221000026 ta 210225 g 0 ind 959.841 959.841 SOE P Drs. Soedarto Peta Sejarah Propinsi Kalimantan Barat / Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986 34 hlm : ilus ; 31 cm x 41 cm Tujuan Utama penulisan atau penyusunan Peta Sejarah ini ialah untuk menunjukkan lokasi data dan informasi kesejarahan atau peristiwa masa lampau sesuai dengan tempat manusia melahirkannya. dengan langbang-lambang tertentu mengenai jenis peristiwa pada lokasi yang tepat disertai nama dari tempat yang bersangkutan beserta rujukannya, pembaca akan lebih mudah mengetahui lokasi peristiwa sejarah yang biasanya berada di tempat terpencil dilihat dari situasi sekarang Sejarah Soenarpo, S.H Drs. A.Basith Buraidah Kalimantan Barat