01100 2200205 450000500150000003500200001500700030003500800410003808200120007908400180009110000180010924500830012726001000021030000360031050004700034665000120081670000180082870000270084665100210087320210225040829 a0010-0221000026ta210225 g 0 ind  a959.841 a959.841 SOE P0 aDrs. Soedarto1 aPeta Sejarah Propinsi Kalimantan Barat /cDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan aJakarta :bDirektorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,c1986 a34 hlm :bilus ;c31 cm x 41 cm aTujuan Utama penulisan atau penyusunan Peta Sejarah ini ialah untuk menunjukkan lokasi data dan informasi kesejarahan atau peristiwa masa lampau sesuai dengan tempat manusia melahirkannya. dengan langbang-lambang tertentu mengenai jenis peristiwa pada lokasi yang tepat disertai nama dari tempat yang bersangkutan beserta rujukannya, pembaca akan lebih mudah mengetahui lokasi peristiwa sejarah yang biasanya berada di tempat terpencil dilihat dari situasi sekarang 4aSejarah0 aSoenarpo, S.H0 aDrs. A.Basith Buraidah 4aKalimantan Barat