Peta Sejarah Propinsi Kalimantan Barat / Drs. Soedarto Soenarpo, S.H Drs. A.Basith Buraidah text Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986 ind Tujuan Utama penulisan atau penyusunan Peta Sejarah ini ialah untuk menunjukkan lokasi data dan informasi kesejarahan atau peristiwa masa lampau sesuai dengan tempat manusia melahirkannya. dengan langbang-lambang tertentu mengenai jenis peristiwa pada lokasi yang tepat disertai nama dari tempat yang bersangkutan beserta rujukannya, pembaca akan lebih mudah mengetahui lokasi peristiwa sejarah yang biasanya berada di tempat terpencil dilihat dari situasi sekarang Sejarah